Styrelse och övriga förtroendevalda

E-post till Aspö Båtklubb: abk@aspobatklubb.se

Ordförande: Göran Janrell
N. Smedjegatan 46, 371 33 Karlskrona
(Djupvik, Aspö, 373 64 Drottningskär)
Tfn: 070-816 24 25 

Vice ordförande: Claes Brinck
Aspö, 373 64 Drottningskär
Tfn: 073-365 51 79

Sekreterare: Marina Eliasson
Flötavägen 9, 373 64 Drottningskär
Tfn: 070-533 94 20

Kassör: Claes Skoglund
Tobiasväg 4. 373 64 Drottningskär
Tfn: 070-546 20 91

Ledamot: Benny Eriksson
Aspö, 373 64 Drottningskär
Tfn: 0455-33 92 13

Ledamot: Christian Nilsson
Bäckavägen 23, 373 64 Drottningskär
Tfn: 073-419 99 53

Ledamot: Ingvar Eliasson
Fogdevägen 3 A, 371 40 Karlskrona
Flötavägen, 373 64 Drottningskär
Tfn: 070-917 25 65

Suppleant: Magnus Isberg
Västra Backsvägen 60, 373 64 Drottningskär
Tfn: 0709-289232

Suppleant: Tim Granlund
Lövgatan 6, 565 33 Mullsjö
Tfn: 076-008 82 72

Adjungerad till styrelsen fr.o.m. 2020: Christer Johansson
Webbansvarig och information
Valhallavägen 19, 371 41 Karlskrona
Tfn: 073-141 50 73

Övriga förtroendevalda:

Revisorer:

Bertil ”Bebben” Johansson
Hyttevägen 16, 373 64 Drottningskär
373 64 Drottningskär
Tfn: 073-332 80 41

Jan Axelsson Staver
Madviksvägen 32, 373 64 Drottningskär
Tel: 076-896 53 49

Revisorssuppleant: Björn ”Nalle” Schöön
Adr: Flötavägen 21, 373 64 Drottningskär
Tel: 0455-615516
Mobil: 070-581 44 43

Valberedning: Vivi Karlsson (Sammankallande)
Madviksvägen 53, 373 64 Drottningskär
Tfn: 0455 – 339441, Mob tfn: 070-833 94 40

Suppleant: Kenneth Karlsson
Madviksvägen 53, 373 64 Drottningskär
Tfn: 0455 – 339441, Mob tfn: 070-833 94 40

Suppleant: Rickard Berglund
Linas Starte 6, 373 64 Drottningskär
Tfn: 076-814 43 62