Medlemsinfo

Rubrik

Tack för en lyckad städdag!

Det var god uppslutning och strålande sommarväder. Mycket blev gjort. Vi städade, klippte gräs, rensade ogräs, snickrade, målade, grävde, slog ned stolpar, fixade segeljollar m.m.
Klubben bjöd på grillad korv och kaffe. 
Stort tack till alla som ställde upp!
Styrelsen

Information från styrelsen april 2021

Nu är våren här och förberedelserna inför sjösättningen har redan börjat.
Vi håller klubbhuset och yttre toalett och dusch stängda tills vidare och inväntar att pandemin börjar klinga av. Rekommendationerna just nu är i Blekinge att ”endast umgås med sin familj” och smittspridningen är hög.
Förhoppningsvis så kommer de flesta över 65 år att vara vaccinerade innan midsommar.
Inför sommaren 2021 så har vi 49 stycken som köar för båtplats. Många av dessa önskar en tillfällig båtplats under någon del av sommaren. 
Eftersom alla som har båtplats hos ABK är skyldiga att anmäla när båtplatsen ej nyttjas så uppmanar vi er att meddela om det finns perioder under sommaren då er båt inte ligger i sjön.
OBS! Ej tillåtet att på egen hand låna eller hyra ut sin plats (avtalsbrott). Vi kommer att göra stickvisa inventeringar. 
Anmäler ni innan maj månads utgång om att ej nyttja er båtplats 2021 så får ni halva avgiften tillbaka nästkommande år.
I övrigt kan grillarna nyttjas som vanligt och yttre toaletten öppnas 1 juni som allmän toalett.
Även denna båtsommar kommer hamnvärdarna att ha funktionen av kontroll av om gästande båtar erlagt gästhamnsavgift – vi tittar just nu på ännu ett sätt med förenklad betalning.
Vi hoppas på att kunna återgå till normala rutiner senare under sommaren.
Utöver detta är uppgiften enligt vad som tidigare reglerats att ge besökande god service, kolla sopor, städa och klippa gräset då detta behövs. 
Arbetsdag i år blir lördagen den 5 juni, med start kl. 09.30 – då städning av arrendeområdet och utsättning av utemöblerna sker.
Som vi tidigare informerat så blir det inget traditionsenligt Valborgsfirande och årsmötet skjuts på till senare i sommar.
Vi återkommer med eventuell ungdomsverksamhet/seglarkurs under sommaren om detta är möjligt.
Håll er uppdaterade genom vår hemsida aspobatklubb.se.
Vi önskar alla en trevlig Valborg och förhoppning om en bra båtsommar!
Styrelsen Aspö Båtklubb

Seglarskola för barn 9-12 år

Karlskrona Jolleklubb bjuder in barn 9-12 år till jolleskolan på Långö. Barnen får lära sig att själv segla optimistjolle och ha kul på vattnet. Man lär ut grunderna i segling med lekfulla övningar och teori. Skolan inleds söndagen den 23 maj.
Anmälan senast den 29 april.
Mer information i Inbjudan till seglarskola 2021 och på Karlskrona Jolleklubbs hemsida.


Coronasituationen påverkar klubbens verksamhet

Vi närmar oss våren och ser fram mot årets båtsäsong. Tyvärr har vi ännu inte lyckats övermanna Coronaviruset. Därför tvingas vi göra vissa förändringar av klubbens verksamhet även denna säsong:
– Årsmötet flyttas fram till sommaren. Det har det positiva med sig att sommarboende har bättre möjlighet att närvara. 
– Valborgsfirandet ställs in.
– Klubbhuset hålls stängt tills vidare. Utdelning av låstaggar fortsätter när vi öppnar igen.
– Utskicket av årets hamnvärdlista är förberett. Den skickas ut när vi vet vad som gäller för gästhamnar denna sommar. 
Dessa förändringar gäller tills vidare och så länge pandemiläget kräver det. Vi återkommer med information när läget förändras.
Det kommer att finnas vatten i hamnen och det är fritt att använda ramperna.
Vi får hålla ut och hoppas på att det så snart som blir möjligt att återgå till vår normala klubb- och hamnverksamhet.
Styrelsen 

Ändrade e-postadresser

Aspö Båtklubbs nya adress är abk@aspobatklubb.se 
På den adressen når du styrelseledamöter och förtroendevalda.
Har du bytt e-postadress eller telefonnummer? Meddela det till abk@aspobatklubb.se

Medlems- och båtplatsavgift för 2021 ska betalas senast 31 mars

Vår kassör Claes Skoglund har skickat ut fakturor på medlems- och båtavgifter för 2021 via mejl. Har du inte fått något mejl, kontakta Claes på telefon 070-546 20 91. Kolla gärna så mejlet inte har hamnat i skräpposten.

Janne har testat skrovskyddsduk

Våren 2020 fick en medlem i Aspö Båtklubb möjligheten att att testa en skrovskyddsduk. Jan-Åke Blomberg nappade på erbjudandet. Sista helgen i oktober tog Janne upp båten. Då hade hans obehandlade aluminiumbåt legat i sjön och på duken sedan mitten av maj.
Läs mer om skrovskyddsduken, storlekar och priser, på Clean Marines hemsida.

Jannes sammanfattade erfarenheter:

Collage skrovskyddsduk

”Placering av duken mellan bommarna kräver en del jobb för att den ska hamna i rätt läge. Kommer att vara mycket lättare nästa gång när man vet bättre hur man ska gå tillväga. Men å andra sidan – duken är lätt att justera efter att man lagt den i sjön.
Första gångerna man lägger till på duken som väntat lite trögt men efter det faktiskt trevligare att lägga till på duk än utan duk.
Glöm ej att hälla på vatten på duken innan du kör upp första gången.
Var väldigt spänd på att se hur botten såg ut vid upptagning. Båten har legat i hela sommaren och jag har gjort ren aktern 2-3 gånger i sommar (den del som ej skyddats av duken). Se bilderna tagna genast efter upptagning. Jag har ej överhuvudtaget utfört någon skyddsbehandling av botten på båten innan sjösättning.
De delar som skyddats av duken var i princip helt rena från påväxt och krävde väldigt lite arbete med högtryckstvätten.
Att dra upp duken på bryggan var ingen större match för 2 grabbar men lite tungt för en person.
Att högtryckstvätta duken tog mej ca 30 minuter.
Som ni förstår är jag väldigt nöjd med skrovskyddsduken!
Med vänlig hälsning, Janne”


Aspö Båtklubb fick godkänt av kommunens miljötillsyn

Som ett led i Karlskrona kommuns tillsyn av gästhamnar genomfördes en planerad miljöinspektion av Lökanabben i slutet av augusti. Klubbens miljöansvarige Ingvar Eliasson och ytterligare fyra medlemmar ur styrelsen närvarade när kommunens miljöinspektör besökte Aspö.

Vi gick igenom verksamheten i hamnen. Klubben har idag 100 fasta båtplatser och 6 gästplatser. Hamnen har i snitt 400 besökande båtar per år.

Frågor om underhåll av båtar och avfallshantering diskuterades.

Båttvätt förekommer i hamnen men i liten skala. Det noterades att hamnen inte har någon spolplatta eller reningsanläggning. Alla som tar upp båt på slipen får rutinmässigt fylla i uppgifter, bland annat vilken färg som använts på båten.

För avfall finns ett kärl för brännbart och två kärl för osorterad deponi. Under högsäsong räcker inte alltid dessa kärl till eftersom de även används av cykelburna och övriga turister på ön. Möjliga lösningar diskuterades.

I inspektionsrapporten noteras att inget farligt avfall förvaras i hamnen och det inte finns försäljning eller hantering av drivmedel.

På plussidan står att klubben har en miljöansvarig person och att hamnvärdar har daglig tillsyn av anläggningen. Rutiner för skötsel och underhåll finns och klubben har ett egenkontrollprogram.

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att Aspö båtklubb har goda rutiner för sin verksamhet och god skötsel. Utifrån de uppgifter som lämnats om verksamhetens omfattning kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta om hur hamnverksamheten ska klassas. 

Vi känner oss nöjda med miljöinspektionen som genomfördes i positiv och konstruktiv anda.

Styrelsen


Nu är rampen klar att användas

Nya rampen vid klubbhuset

De sista arbetena på rampen är nu fixade så nu är den godkänd och klar att användas. Livräddningsstegen längst ut kan, när så känns lämpligt, användas som badstege.


Önskar du ”tagg” till klubbhuset?

Låstagg

På grund av att vi har bytt låssystem i klubbhuset krävs nu en ”tagg” för att låsa upp och komma in. Denna tagg kan kvitteras ut för 50 kronors depositionsavgift.

Många medlemmar anmälde sitt intresse före den 1 oktober för att få en tagg under denna första utdelning. Information om när dessa taggar kan kvitteras och hämtas ut kommer att publiceras på hemsidan. 

Har du inte anmält ditt intresse för en tagg men är intresserad av att ha en? 
Det kommer att erbjudas fler tillfällen. Vi återkommer med mer information.

Med vänlig hälsning! Styrelsen ABK


Svenska Sjö annons