Medlemsansökan

    OBS! – Vänligen sätt in avgiften omgående på – Bankgiro – 5416-2607, (glöm inte ange namn). Medlemsavgift – 200 kr / år, (familjen ingår automatiskt). Köavgift 75 kr/båt & år (första inbetalning – Köavgift blir turordning i kölistan).