Om klubben

Gästhamnen och klubbhuset Lökanabben
Gästhamnen och klubbhuset Lökanabbn

Aspö Båtklubb bildades 1978 och har ca 550 medlemmar, varav 210 är huvudmedlemmar. Huvudverksamheten är förlagd till Lökanabben på Aspös östra sida, där merparten av våra båtplatser finns. Hamnen utgör också vår gästhamn. På öns västra sida har båtklubben verksamhet i Djupviks hamn. Denna hamn är ingen gästhamn, utan utgör till största delen båtplatser för klubbens egna medlemmar samt förtöjningsplats för skärgårdstrafiken. Besökande båtar hänvisas till Lökanabben.

Lökanabbens hamn

Medlemsskap

Medlem i Aspö Båtklubb – så fungerar verksamheten. Läs som pdf.
Kortfattad information för nya och gamla medlemmar.

Medlemsansökan