Våra hamnar

Här finns information om de hamnar vi förvaltar och de tjänster vi erbjuder i hamnarna för medlemmar och gäster. Observera att då Aspö Båtklubb arrenderar områdena av Karlskrona kommun gäller kommunens hamnordning inom områdena.

Lökanabben

Lökanabben från Drottningskärs kastell

Vår hemmahamn Lökanabben ligger alldeles norr om Drottningskärs kastell. Det är en gammal fiskehamn, som i sin nuvarande utformning kom till under 1930-talet. Hamnen hyser numera mest fritidsbåtar, men även ett par mindre fiskefartyg. Lökanabben är också tilläggsplats för Skärgårdstrafikens och Räddningstjänstens båtar. 

I hamnen finns för närvarande 4-6 gästplatser omedelbart innanför den s.k. Trafikbryggan och 2 gästplatser vid pirnocken, utanför Tvärpiren. Dessutom kan tillfälligt upplåtna grönmarkerade platser nyttjas av gästande båtar. Markerat markområde utgör båtklubbens arrendeområde, (arrenderas av Karlskrona kommun). 

Gästhamnen är öppen från mitten av maj till mitten av september. Hamnvärdskap, underhåll, städning med mera utförs av Aspö Båtklubbs medlemmar. Hamnkontoret som bemannas av klubbens hamnvärdar är öppet 08.30 – 09.30 och 19.00 – 20.30. Övrig tid under säsongen nås hamnvärden på telefon 073-512 15 95.

Gästhamnsavgifterna fastställs av kommunen, för närvarande 175 SEK/natt båtar under 12m, 12-15 m 240 SEK/natt, för båtar över 15 m 21 SEK/M och natt. El kostar 45 SEK.

Utanför båtsäsongen är det tillåtet att tillfälligt lägga till på gästplatserna. För övernattning krävs tillstånd av Aspö Båtklubb.

Information till båtgäster (pdf)
Information to Boat Guests (pdf)

Karta Lökanabbens hamn

Djupvik

Djupviks hamn Aspö

Utsidan av bryggan är reserverad för Skärgårdstrafiken. På insidan finns endast båtklubbens förhyrda båtplatser. Markerat markområde utgör båtklubbens arrendeområde (arrenderas av Karlskrona kommun).

Djupvik är ingen gästhamn, gästande båtar hänvisas till Lökanabben

Karta Djupvik

OBS! Eftersom Aspö Båtklubb arrenderar hamnområdena av Karlskrona kommun gäller kommunens hamnordning.