Hamnvärdar

Från den 18 maj t.o.m. 13 september 2020 tjänstgör klubbmedlemmar som hamnvärdar vid Lökanabbens hamn.

Hamnkontoret är öppet 08.30 – 09.30 och 19.00 – 20.30.

Hamnvärden nås under båtsäsongen på telefon 073-512 15 95.